طوفان شده

آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرعه ی فال به نام من دیوانه زدند...

سلام آسمان

هنوز که هنوز است تو نتوانستی بار این امانت را بدوش بگیری، و همچنان منِ دیوانه امانتدار خدایم.

--------------

طوفان شده و آسمان باز داغدار امانت خداست که لایقش نشد.

/ 2 نظر / 7 بازدید
لوکوموتیو ران

شاید برای آمدنت دیر کرده ای وقتی نگاه آینه را پیر کرده ای دیری است آسمان مرا شب گرفته است خورشید من برای چه دیر کرده ای؟ اللهم عجل لولیک الفرج..