دست دعا

دستهای من

بالهای دعای من هستند

آن را هم به تو می دهم.....

/ 4 نظر / 26 بازدید
قاسم

شعرم تمام فاصله ها را فراگرفت...

امیر

سلام پارسال دوست امسال آشنا ... مثل همیشه فعالی . داداش

تب کرده

زیباترین هدیه ایکه به عمرم گرفته ام همین دست هاست حتی اگر برای لحظه ای از آن من باشد