زلزله

لعنتبه تو اي زمين سرد...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

که همه ي گرماي زندگي ِ  بم را ربودي!

اما تو لياقت گرمارا نداشتي...

چرا که اکنون بازسردي...

 

/ 17 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سعیدی راد

سلام. گاهی يک زلزله همه چيز را به هم ميريزد ولی مزايايی هم دارد که يکی از آن همدلی و از بين رفتن کدورتهاست. دلها برای مرهم گذاری بر زخمهای مصيبت ديدگان يکی ميشود و اين کم نيست. ... از شما گله ای داشتم و آن اين است که احساس ميکنم کم کار شده ايد. شما توانايی خلق آثار خوب و ماندگار را داريد . پس بنويسيد... بنويسيد.. بنويسيد...

زهره

تسليت عزيز دل! من هم سوگوارم....

shahbanoo

به قول معروف:حقيقت تلخه.چی کار می شه کرد؟ با اجازت بهت لينک دادم.

Asghar nazemi

سلام . ضمن تسليت بياييم از همه واقعيات برای اصلاح خودمان درس بگيريم.

ع.ش.ق

اين لعنتی که می خواست به اين زودی بره چرااينقدر دل شکست. کاش از زلزله درس بگيريم که زود همه چيز را نشکنيم...

بوتيمار

سلام.................... ما هم عزا داريم .......فقط همين ......پايدار باشيد

سارا

سلام...همه همين روميگن...منم تسليت به همه باز ماندگان

badesaba

سلام. به خون أغشته گرديده سحر ديوارهای بم* صدای ناله ها را بشنو از أوارهای بم ...۵ دی.

مسافر مهتاب

سلام... دلتنگ مسافرهای غريبه! می گم اگه امثال تو نبودند من به دلخوشی که می خواستم زغالهای مانده در ته دلم را رو کنم!