سقوط از تو درد دارد:

سلام که مثل آبشار میریزد پایین
مثل من که از تو می افتم پایین
می افتم و میخندم
خیس میشوم مثل آبهای آبشار
نمیفهمم افتادن از تو چه دردی دارد
میافتم و میخندم فقط
باید کفشهایم را میکندم
کفشها تعلقات دنیایند
نمیشود با آنها از تو بالا رفت
باید کفشها را کند و
بالا رفت...
دلم بالا رفتن از آبشار تو را میخواهد
دستهایم را بگیر
            بالا ببرم.

.....................................................

اگر باور می کنید! این هم یک خاطره است.

/ 4 نظر / 4 بازدید
نرگس

بله که باور میکنیم! میدونم شما دروغ نمیگید. ولی یه ذره مکتب و ترکه و...با سن شما نمیخورد!

تب کرده

دلم نردبانی می خواهد پله پله تا ملاقات خدا عین توی کتاب ها دلم نردبانی می خواهد تا آن بالا بالاها و دستانی که بگیردم و دستانی که بکشدم و دستانی که هلم بدهد و همه این دستان را دورو برم می بینم ولی که نمی داند کدام را بگیرم تا نکند دست سیاه و سفیدی را به اشتباه بگیرم و به جای بالا رفتن.... سقوط کنم

قاسم

کفشها تعلقات دنیایند نمیشود با آنها از تو بالا رفت باید کفشها را کند ------------------- خیلی قشنگ بود