دلم برات تنگ شده

نمیدونم چرا گاهی احساس می کنم که چقدر جای تو و شعرهایت خالیست.

جای من و نامه‌هام

جای تو و دعوت‌هات

جای من و نوشتن‌های اولش از روی اجبار و بعدترش از روی علاقه!

جای تو و حرفهای روشنت

جای من و لو دادن خودم

جای تو و در لفافه پیچیده بودنت

جای من و حدس زدنت

جای تو و مخفی شدنت

جای من و حرفهای مگوام

جای تو و ...

دلم برای خیلی چیزها تنگ شده...

/ 0 نظر / 34 بازدید