دلگرفته:

دلت که میگیرد
همه ی بغض های آسمان را هم که نعره بزنی
توفیری ندارد
جنست آسمان است
تنها باید بگریی
تا دلت آرام شود...

/ 3 نظر / 7 بازدید
نرگس

...

تب کرده

دلت که بگیرد زمین را هم به آسمان بدوزی به وسعت تمام آسمان هم فریاد بکشی با همه دنیا هم قهر کنی باز دلت گرفته است ..... دل که بگیرد سخت باز می شود مگر با اهلش