شهدا

شهدا همه شان زیبا هستند،آنقدر زیبا که چیزی از درون آدمی می لرزد

این زیبایی از روح آدمها و از سیرتشان به صورتشان نفوذ می کند‬

‫کسی که دلش و روحش زیبا باشد‬

‫حکما رخش هم دلنشین است

/ 0 نظر / 33 بازدید