بلور

دلم برای اینجای دنیا تنگ شده بود

«تُنگ بلورِ خیالم»

تنگ بلوره چون همه توی دلش رو می بی نند! خیالیه چون فقط توی ذهن منه.

اگه تُنگ سفالی بود چی؟

- خنک بود.

اگه تُنگ آهنی بود چی؟

- تاریک و بی نفوذ بود، اونقدرها هم خوب نبود.

اگه تُنگ چوبی بود چی؟

- نچسب بود.

اگه تُنگ پلاستیکی بود چی؟

- ارزش نداشت.

اگه تُنگ پارچه ایی بود؟

- خب خیلی هویت نداشت، بی شکل بود و بی حالت.

پس همون بهتر که بلوریه!

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید