دیوار

نوبت عاشقی رسیده و من در صف ایستاده ام آخر دوستان...

خیره به دیوار.

همه رفته‌اند و من بی کس ایستاده‌ام در خیابان...

خیره به دیوار.

عید شده و مردم توپ می‌ترکانند در خانه‌هاشان، من ایستاده‌ام زیر باران...

خیره به دیوار

شب می گذرد و می‌آید خورشید تابان...

خیره به دیوار

عکس توست حک شده روی دیوار؟     آن...

دیوار، خیره به دیوار

/ 0 نظر / 8 بازدید