دستانم برای تو:

دستهايم براي تو
برايت بالي باشد.
براي پروازت بالي باشد.
از زمين غصه ها بايد جدا شي.
دستهايم براي تو
از آنها بالي بساز براي پرواز
بايد از زمين غصه ها جدا شي.
دستانم براي تو
15/10/81

/ 3 نظر / 6 بازدید
ترمه

من از اين شعر خيلی خوشم اومد..حسيه که خودم هم دارم ...شايد اگه تو انو نمی گفتی من ميگفتم...صبا جان منتظرم باش بازم ميام اينجا...

محبت

از سخاوت صبا همين بس كه خنكاي مهربان صبحگاه را به دستهاي منتظر آرامش هديه ميدهد !!! ..... صباي عزيزم ! خيلي وقتها به اين فكر ميكنم كه عزيزترين ثروت زندگيم را به كسي تقديم كنم كه دوستش دارم .... و تو اين حس زيبا رو در كلمات به خوبي و رواني بيان كردي ..... (لطفاً اگه نامه ام به دستت رسيد خبرم كن ) ....