دلتنگیهای صبـــــــــا .......

داستان ، شعر و متن ادبی

مرداد 97
2 پست
خرداد 97
1 پست
اسفند 96
1 پست
آذر 96
1 پست
شهریور 96
2 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
8 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
3 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
17 پست
بهمن 92
33 پست
دی 92
8 پست
آذر 92
19 پست
آبان 92
17 پست
مهر 92
31 پست
شهریور 92
36 پست
مرداد 92
33 پست
تیر 92
15 پست
خرداد 92
11 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
8 پست
دی 91
10 پست
آذر 91
8 پست
آبان 91
7 پست
مهر 91
9 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
10 پست
خرداد 91
9 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
3 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
دی 87
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
آذر 83
1 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
3 پست
آذر 82
1 پست
آبان 82
2 پست
مهر 82
5 پست
شهریور 82
1 پست
مرداد 82
4 پست
تیر 82
5 پست
خرداد 82
3 پست
اسفند 81
7 پست
بهمن 81
6 پست
دی 81
7 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
.◦●.چشمان بارانی.●◦.
بترسید از آدم های که عاشق نیستند ! ولی عاشق کردن را خوب می دانند !
❁• گلچین عاشقانه •❁
دوست داشتن تو روزی من است که خداوند هر روز بیشترش میکند ...