حسبی الله


کارهایم یادم می رود...

شنیده هایم را هم یادم می رود

دیده هایم را هم

حواسم به کارهایم نیست

به شنیده هایم نیست

به دیده هایم نیست،

حواسم پرت است به گوشه ای از جهان که کسی آنجا منتظرم است.شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ |


Design By : Night Skin