حسبی الله


چه حرف ها و نکته ها گذشت و تو نیامدی

            چه خاطره ها و فکرها رفت و تو نیامدی

                     چه اشک ها و داغ ها سوزاند و تو نیامدی

                                    چه حسرت ها و دریغ ها گفته شد و تو نیامدی

آمده بودی که رفتن را تجربه کنی

می دانم همیشه رفتن را دیده بودی و این بار می خواستی

                         خود... رفتن شوی

                                  دریغ شوی

                                  حسرت شوی

                                  داغ شوی

                                  اشک شوی

                                  فکر شوی

                                  خاطره شوی

                                  نکته شوی......

                                  ....................حرف شوی

                                                باشد! تو بُردی حرفٍ من.....سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ |


Design By : Night Skin