حسبی الله


گره خورده ام

    به ماندن

    به به یاد آوردن

    به به خاطر سپردن

گره خورده ام

    به پشت درخت ها

    به آزادگی

    به پرواز

گره خورده ام

   به دست هایم

   به پرسه زدن با قدم هایت

   به خیره شدن به نگاه هایت

گره خورده ام

   به کسی

           به آدمی

                   به توجمعه ٢۸ بهمن ۱۳٩٠ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ |


Design By : Night Skin