حسبی الله


امشب ماه نورانی تر از همیشه بود.

به خاطر تو بود...

ماه را که دیدم تو را صدا زدم و گفتم: "سلام" ماه!

ماه هم یک مشت نور پاشید توی صورتم

رنگم پرید! گفتم:

        "سلام"، ماه!

تو هم ماه را نگاه کردی!

ماه گفت: "سلام"! یاس.

تو هم من را نگاه کردی!

من و ماه تو را صدا زدیم و یک صدا گفتیم: "سلام"

نام تو آغاز یک صدایی بود.

 چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٩ساعت ۱:٥۱ ‎ق.ظ |


Design By : Night Skin