حسبی الله


فرشته ها؛

گاهی شبها خوابهای رنگی میبینند.

من فرشته ای می شناسم که شبها با خودش حرف می زند،

روبروی ماه می ایستد و موهایش را شانه می زند.

فرشته من می داند که دنیا زیباترین واژه ای است که با آن می توان عشق را اندازه گرفت؛

حتی عشق هایی مه از دنیا هم بزرگتر باشند.

فرشته ی من خوابهایش همه رنگی است و لبخندهایش بوی بهار می دهد.

ياس حسينيه. مهر ۸۴سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٤ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ |


Design By : Night Skin