حسبی الله


گاهی وقت ها فکر می کنم:

معلم شدن

خيلی از زندگی کردن

سخت تر است.

ياسدوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٤ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ |


Design By : Night Skin