حسبی الله


مبتلا ترين کاری که ی کنم اين است که.....

...........

مرا از قلب تو می کاهد. و هر روز از مردم تو دورتر. روز رسيدن تو کی است؟

وقتی که ابتلا به تو گم می شود؟

 

من در همين نفْس زندگی هی به تو جان می دهم. اما من دروغ ترين گناه اين عصر را در جيب هايم که سوراخ شده بود يافتم.

و حالا که م ی م ی ر م ... حس می کنم

رقبت تو به من مبتلا شده

۲۳/۶/۸۳چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۳ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ |


Design By : Night Skin