حسبی الله


دستهايم براي تو
برايت بالي باشد.
براي پروازت بالي باشد.
از زمين غصه ها بايد جدا شي.
دستهايم براي تو
از آنها بالي بساز براي پرواز
بايد از زمين غصه ها جدا شي.
دستانم براي تو
15/10/81


یکشنبه ٢٢ دی ۱۳۸۱ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ |


Design By : Night Skin