حسبی الله


لعنت به تو اي زمين سرد...

که همه ي گرماي زندگي ِ  بم را ربودي!

اما تو لياقت گرما را نداشتي...

چرا که اکنون باز سردي...

 دوشنبه ۸ دی ۱۳۸٢ساعت ۱:٥۳ ‎ق.ظ |


Design By : Night Skin