حسبی الله


صداي روشنايي اين چراغ چقدر حرف ميزند!

چقدر صداي تيز و مبهمش، فکر مرا هاشور ميزند.

آفتاب جايش خاليست.

آفتاب در دلش حرف ميزند. نه مثل صداي روشنايي اين چراغ، که با خودش دائم حرف مي زند.شنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٢ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ |


Design By : Night Skin