حسبی الله


رسيدم به خويش ِ خويش.

                             اندرون سايه ي وهم ِ

                                                       خود.

                             لابلاي لايه هاي تو به توي

                                                             دل.

                             جاي، جاي لحظه هاي

                                                          تو.

رسيدم

          به خود

                   به اندرون ِ لابلاي جاي، جايم

                             به خويش.

 

تنها سخت ترين لحظه ام

                   نديدن تو است.

رسيده ام به خويش، بي ديدن تو.

رسيده ام به خويش

                 خويش همان لحظه هاي خوب توست.

 یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٢ساعت ۳:٢٥ ‎ق.ظ |


Design By : Night Skin