حسبی الله


نقاشی نا تمام من....
همه احساسم است!
هيچگاه احساسم بر روی کاغذ نماند
هيچ رنگی رنگ احساس من نيست!
هيچ قلمی آنرا به تصوير نميکشد.
احساس من آبيست؟؟
-نه.
احساسم سرخ است؟؟
-نه.
احساسم بنفش هم نيست.
زرد و طوسی و نارنجی هم نيست!
نميدانم که احساسم چه رنگيست!

همه احساسم.....
احساسم نکند که گم شود؟
رنگ احساسم کو؟؟ ...
راستی آن قلم بی رنگم را نديدی؟؟
قلمم کو ......شايد که احساس من رنگ پرواز باشد!!
يا رنگ مهربانی!!
نميدانم احساس من چه رنگيست.
فکر ميکنم که همه احساسم رنگ اشک باشد!!!
آری همه احساس من اشکی رنگ است... رنگ اشک.

---
در جواب دوستان بگويم که کامپيوترم مدت مديدی خراب بود!‌ و حالا باز هم خراب شده!! علت کوتاهی من اين بوده نه چيز ديگری!!!


یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٢ساعت ۳:٠٤ ‎ق.ظ |


Design By : Night Skin