حسبی الله


حلقه ها پيچ در پيچ
دست در دست
گرد سنگي يک دست
به طواف مي آيند.

------
يک سوال: اين مطلب کنايه از چيست؟

شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٢ساعت ٢:٢۱ ‎ق.ظ |


Design By : Night Skin