حسبی الله


بيهوده مگو با من اسرار اين عشق را...
قبولت ندارم
مگو از دوستي

صدايت واضح است
اين همه فرياد نزن!
چرا حنجره ات را خسته ميکني...
گفتم که قبولت ندارم!

باز هم دم از عشق ميزني؟؟
اما من قبولت ندارم...
تنهايم بگذار.............

ميخواهم زندگي کنم
تنهايم بگذار ..........

دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۱ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ |


Design By : Night Skin