حسبی الله


اگر روزي روي بر کوه
خواهي ديد که بيستون صبـــــــــا...
بزرگتر از بيستون فرهاد است.
چون صبا بر قلب خود کنده نگار و فرهاد بر سنگ مرده.جمعه ۱۳ دی ۱۳۸۱ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ |


Design By : Night Skin