حسبی اللهشب تاسوعاست و شب عباس
و آبي را که او 1400 سال پيش ننوشيد
امشب آسمان ميگريد.
باراني بهاري ميبارد
و من در عجب اين تناسب مانده ام.

من نميدانم چه تناسبي بين
شب تاسوعا و باران وجود دارد؟

من نميدانم چه تناسبي بين
شهيد تشنه لب و غوطه ور بودن قبري در آب وجود دارد؟

و من نميدانم چه تناسبي بين
عباس و آب وجود دارد؟

ولي اين را خوب ميدانم که:
آب است که قبر شهيد تشنه کربلا را طواف ميکند
و امشب شب تاسوعاست
که باراني بهاري
سراسر اين شهر دودي را فرا گرفته

کاش تو تناسب اينها را ميدانستي!
تناسب عباس و آب و باران را....
که من نميدانم!

پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۱ساعت ٤:٠٩ ‎ق.ظ |


Design By : Night Skin