حسبی الله


من مثل خورشيد خواهم درخشيد
ميدانم
يک روز مرا در خواب خواهي ديد.

من يک روز آب خواهم شد
روان، جاري، مثل رود

من يک روز باد خواهم شد
رها، آزاد، متلاطم

من يک روز خاک خواهم شد
بي وسعت، بي انتها، مثل کوير

من يک روز کبوتر ميشوم
خواهم پريد و اوج ميگيرم تا خورشيد
به خورشيد خواهم پيوست
و جاودانه خواهم شد
و خواهم رفت تا بي نهايت


دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۱ساعت ۳:٥٢ ‎ق.ظ |


Design By : Night Skin