حسبی الله


دلم قدم زدن در علفزار مقابلم را ميخواهد

اما با ياد تو!
دلم راه رفتن در جاده روبرويم را ميخواهد

اما با تو!
و نشستن زير سايه سار آن درختان را

اما در کنار تو!

رُ ک بگويم
دلم تو را ميخواهد.....

23/11/81 در قطار

شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۱ساعت ٦:٤٩ ‎ق.ظ |


Design By : Night Skin