حسبی الله


چند خط نوشته پراکنده در مورد لب خنده

---------------------------------------------------------

گفت:

تو شعر نداری

من لبخند،

شعرهای من برای تو

لبخندهایت برای من

گفتم:

جان من، یک شِکر بخند!

---------------------------

راستی تو! همیشه بخند، خنده هایت در رگ دنیا، جان می پاشد

بگذار دنیایمان جانی داشته باشد چون لب خند تو.

--------------------------

لب خنده های من برخاسته از حزن غریبیست

حزن دلتنگی ِ ساده ای که گرفتارشم

هرگاه به یادم می آید لب خندت

لب خند می شوم...

-------------------------

وقتی که تو می خندی آسمان پر از لبخند می شود

همیشه بخند.

------------------------

هی با توام! لب خند یعنی رضایت. شادیِ حاصل از رضایت...

راضی باش همین.

----------------------

چقدر دلم برای لب خندهای تو تنگ است!

من مجنونم و مجنون بی حزن مجنون نیست.

مجنون بی لبخند هم مجنون نیست!

مگر می شود مجنون باشی و لب هایت گریه کند؟

چشم ها برای گریستن است و لب ها برای لب خنده...

هی مجنون بخند.

 

 

 


دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱ساعت ۱:٠۳ ‎ق.ظ |


Design By : Night Skin