حسبی الله


باد صبحگاهی همچون نسیم دل انگیز بهار میوزد..... و من در همه دلتنگیهایم غرق شده ام ... دلتنگیهایی که گاه به صورت شعری بر زبانم جاری میشود و مرا با خود به اوج نگاههای عاشق میبرد.
در این دلتنگیها .... شریک باد صبحگاهی صبــــــا باشید......
باشد که دلتنگیهایش کمی کاسته شود و روحش جاودان.

پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸۱ساعت ۱:٤٢ ‎ق.ظ |


Design By : Night Skin