حسبی الله


شانه ی پنجره ی اتوبوس

مهربانترین شانه ایست

که جای خواب های من استشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٤ساعت ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ |


Design By : Night Skin