حسبی الله


نیشتر می‌زنی به دلم و می‌روی؟!

از قدیم نیشتر که میزدند به زخم، بعدش مرهم می‌گذاشتند...پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۳ساعت ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ |

حسبی الله


تو خوب‌ترین خوبی هستی که خوب می‌خوانی‌ام!

همین.پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۳ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ |

حسبی الله


و تو نمی دانی که چقدر بوی این عطر کوچکِ شیشه آبی... مرا آرام میکند.

همان عطر یاسی که یک روز از باغبان باغ لاله ها رسید به من.... و هنوز چقدر عطر یاس در کوچه پس کوچه های دلم می پی چد.سه‌شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۳ساعت ۳:٤٥ ‎ق.ظ |


Design By : Night Skin