حسبی الله


آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرعه ی فال به نام من دیوانه زدند...

سلام آسمان

هنوز که هنوز است تو نتوانستی بار این امانت را بدوش بگیری، و همچنان منِ دیوانه امانتدار خدایم.

--------------

طوفان شده و آسمان باز داغدار امانت خداست که لایقش نشد.سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩۱ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ |

حسبی الله


مشاهده یادداشت خصوصیچهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۱ساعت ٩:۳۱ ‎ق.ظ |

حسبی الله


بی بهانه ی فصل ها

           بهار می آید.

هر گاه که نام تو را

                      بر زبان می رانم.

                           یا مقلب القلوب و الابصار....پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۱ساعت ٦:۱۳ ‎ق.ظ |


Design By : Night Skin